Władze PTN

Skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w kadencji 2022-2025:

MK

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska — Prezes

MA

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak — Wiceprezes

AO

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko — Past-Prezes

Członkowie Zarządu Głównego:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska prof. UM w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert — Konsultant Krajowy ds. Nefrologii
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki — Redaktor Naczelny pisma Nefrologia i Dializoterapia Polska
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska-Ślizień — Redaktor Naczelny pisma Renal Disease and Transplantation Forum
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski — Redaktor Naczelny Forum Nefrologiczne — edukacja

Komisja Rewizyjna:

Dr hab. n. med. Dominika Dęborska-Materkowska
Prof. dr hab. n. med. Ewa Król
Dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ

Skarbnik:

Dr n. med. Hanna Augustyniak-Bartosik

Sekretarz:

Dr hab. n. med. Dorota Kamińska