Rejestr Leczenia Nerkozastępczego PTN

Polski Rejestr Nefrologiczny działa od roku 1990 pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Krajowego Konsultanta w dziedzinie Nefrologii. Historię działania rejestru przedstawiono w jednym z numerów w NDP omawiającego stan dializoterapii w Polsce w 2016.

W 2015 roku Zarząd Główny PTN podjął decyzję o powierzeniu zbierania danych dotyczących leczenia nerkozastępczego powołanemu Zespołowi Koordynacyjnemu.

Od 2016 roku za zbieranie danych zbiorczych z poszczególnych ośrodków w danym regionie odpowiedzialny jest Konsultant Wojewódzki, który za pośrednictwem aktualnego Konsultanta Krajowego przekazuje je do opracowania. Dane dotyczące zgłaszalności na listę oczekujących do transplantacji oraz liczby transplantacji w poszczególnych ośrodkach i regionach przekazywane są z Poltransplantu przez zespół: dr Dorota Lewandowska, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński.

W skład zespołu koordynacyjnego wchodzi aktualnie: Ryszard Gellert (obecny Konsultant Krajowy), Alicja Dębska-Ślizień, Bolesław Rutkowski. Za zbiorcze opracowywanie danych odpowiedzialny jest aktualnie Piotr Jagodziński i Grzegorz Korejwo, a sekretarzem ZK Rejestru PTN jest Przemysław Rutkowski.

Od roku 2016 dane dotyczące leczenia nerkozastępczego publikowane są w Nefrologii i Transplantologii Polskiej.

Należy wspomnieć, że Polski Rejestr Leczenia Nerkozastępczego od lat współpracuje z Rejestrem European Renal Association European Dialysis and Transplantation Association oraz z United States Renal Data System, przekazując dane z Polski celem stworzenia możliwości porównania ich z danymi innych krajów w Europie i na świecie.

Załączniki