Klub Młodych Nefrologów

ptnefro

Przewodnicząca KMN

Ewa Pawłowicz-Szlarska

Zarząd KMN

Katarzyna Kakareko
Izabella Kuźmiuk-Glembin
Anna Matyjek
Piotr Olczyk

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Historia i rozwój

Klub Młodych Nefrologów (KMN) Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) jest rozwinięciem idei Young Nephrologists’ Platform (YNP). Wśród osób wspierających powstanie KMN wymienić należy Panią Prof. Magdalenę Durlik, Pana Prof. Andrzeja Więcka i Pana Prof. Jerzego Chudka. Pod przewodnictwem dr hab. Mariusza Kusztala zatwierdzono regulamin oraz logo KMN. Odbyły się również 2 sesje KMN w trakcie corocznych konferencji PTN. W trakcie Zjazdu PTN w Łodzi został wybrany aktualny zarząd KMN. W dniach 29-30.09.2016 we Wrocławiu odbył się kurs „Interventional Nephrology CME Course” organizowany przez YNP (ERA-EDTA) przy udziale Vascular Access Society i wsparciu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Aktualnie (luty 2019) do klubu należy 45 osób. W trakcie kolejnych konferecji Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego organizowane były sesje naszego klubu, w których prezentowano wyniki badań naukowych oraz wykłady szkoleniowe. Tematyka wystąpień obejmowała szeroki zakres zagadnień z zakresu glomerulopatii, zaburzeń lipidowych, farmakokinetyki leków immunosupresyjnych, nefrologii interwencyjnej czy chorobowości sercowo-naczyniowej. Wśród członków KMN są osoby aktywnie zaangażowane w prace grup roboczych PTN oraz ERA-EDTA oraz publikujące w wiodących czasopismach nefrologicznych.

Cele

Celem działania KMN jest integracja środowiska młodych nefrologów, zwiększanie aktywności w pracach PTN i propagowanie działalności naukowej. Wymiana informacji na temat prowadzonych badań naukowych może sprzyjać inicjowaniu wspólnych projektów badawczych. Ważna jest również jakość kształcenia podyplomowego z nefrologii, której sprawdzianem mógłby być udział dużej grupy młodych nefrologów z Polski w egzaminie europejskim. Taki test mógłby wyznaczyć kierunki dla ewentualnych modyfikacji szkolenia przyszłych nefrologów.

Część z tych zadań może być realizowana w ramach współpracy z YNP ERA-EDTA. Członkostwo w YNP daje wiele korzyści, na przykład możliwość udziału w kursach (YNP CME courses), nawiązanie współpracy międzynarodowej (ERA-EDTA YNP Advisory Program) oraz bezpłatne członkostwo w ERA-EDTA (YNP free membership program). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie YNP.

https://web.era-edta.org/young-nephrologists-platform-ynp

Członkostwo w Klubie Młodych Nefrologów

Zapraszamy młode osoby związane z nefrologią do wstąpienia do KMN. Członkami KMN są lekarze lub pracownicy naukowi zajmujący się nefrologią, dializoterapią lub transplantacją nerek, którzy nie ukończyli 40 lat i są członkami PTN. Kandydat na członka KMN musi mieć zaprezentowaną co najmniej 1 pracę (doniesienie ustne lub plakatowe) na naukowej konferencji krajowej lub międzynarodowej. Aplikację do KMN należy wysłać do zarządu KMN drogą elektroniczną na wskazany adres do kontaktu. Lista nowych członków jest przedstawiana na zebraniu Zarządu Głównego PTN.

Sesja Klubu Młodych Nefrologów - XIII Zjazd PTN w Poznaniu

1. Wypalenie zawodowe wśród nefrologów

Ewa Pawłowicz

2. Komórki dendrytyczne w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego

Michał Komorniczak

3. Zespół hemofagocytowy w nefrologii

Katarzyna Muras-Szwedziak

4. Czy ultrasonografia może być przydatna w ustaleniu położenia końcówki cewnika dializacyjnego?

Krzysztof Letachowicz

Sesja Klubu Młodych Nefrologów – XXIV Konferencja PTN w Warszawie

1. Zaburzenia lipidowe i lipoproteinowe w przewlekłej chorobie nerek

Monika Cackowska

2. Leczenie przeciwkrzepliwe a choroba nerek

Zbigniew Heleniak

3. Farmakokinetyka leków immunosupresyjnych - najnowsze doniesienia

Ewa Pawłowicz

4. Ultrasonografia płuc w praktyce nefrologa

Krzysztof Letachowicz

Załączniki