Sekcja historyczna PTN

Po upływie 25 lat od powstania Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 50 lat od powołania pierwszej kliniki nefrologicznej i wykonania pierwszej hemodializy w Polsce oraz ponad 40 lat od przeprowadzenia pierwszego przeszczepienia nerki, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, wzorem innych, dłużej działających towarzystw naukowych, a także widząc potrzebę zainteresowania się bliżej historią nefrologii i leczenia nerkozastępczego, postanowił powołać w swoich strukturach Sekcję Historyczną. Stało się to podczas posiedzenia ZG PTN w dniu 26 listopada 2008 roku. Do tego czasu zainteresowanie historią nefrologii było raczej marginalne i dotyczyło niewielu regionalnych opracowań w kraju i działalności skromnej grupy nefrologów polskich w strukturach Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Nefrologii, w którym funkcję Prezydenta Elekta pełni obecnie prof. Bolesław Rutkowski. Jemu też ZG PTN powierzył funkcję Przewodniczącego, a funkcję Sekretarza dr n. med. Januszowi Ostrowskiemu. Do pracy w Sekcji Historycznej zaproszeni zostali także dr n. med. Zbigniew Fałda oraz dr n. med. Antoni Sydor. W dniu 3 kwietnia 2009 roku ZG PTN zatwierdził regulamin i budżet Sekcji na lata 2009-2010. Siedzibą Sekcji jest miejsce pracy Przewodniczącego.

Do głównych zadań Sekcji Historycznej należy m.in. współdziałanie z ZG Towarzystwa, współpraca z sekcjami historycznymi innych towarzystw, dokumentowanie i archiwizowanie istotnych zdarzeń w działalności PTN, publikowanie sprawozdań z ważnych wydarzeń z udziałem polskich przedstawicieli w czasopismach medycznych, organizowanie bądź współorganizowanie posiedzeń naukowych, współpraca z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Historii Nefrologii. Od czasu zatwierdzenia regulaminu i rozpoczęcia swojej działalności członkowie Sekcji opublikowali 3 artykuły historyczne zamieszczone w Nefrologii i Dializoterapii Polskiej.

SKŁAD SEKCJI HISTORYCZNEJ:

prof.Rutkowski

Przewodniczący:

Prof. Bolesław Rutkowski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Klinika Nefrologii Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
tel.: 58 349-25-05
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

dr Ostrowski

Sekretarz:

dr hab. n. med. Janusz Ostrowski
Szpital Wojewódzki
III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek
tel.54 412-96-00, 54 412-94-80
e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

Członkowie:

dr n. med. Zbigniew Fałda – Bad Wilsungen, Niemcy
dr n. med. Antoni Sydor – Tarnów
dr n. med. Rafał Wnuk – Katowice
prof. Zbylut Twardowski – Kraków
prof. Jan Kurkus – Lund, Szwecja
dr n. med. Marek Muszytowski – Toruń
dr hab. Michał Chmielewski – Gdańsk
prof. Ryszard Grenda – Warszawa

Pragniemy poinformować, że w bardzo zaawansowanym stadium jest już opracowanie dotyczące historii nefrologii i leczenia nerkozastępczego w Polsce. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie uczynili, zachęcamy do przekazywania na adresy Przewodniczącego lub Sekretarza wszelkich dokumentów, informacji, zdjęć, artykułów prasowych dotyczących historii prowadzonych przez Państwa ośrodków nefrologicznych, dializacyjnych i transplantacyjnych oraz oddziałów Towarzystwa. Mile widziane będą także osobiste refleksje i wspomnienia. Jesteśmy przekonani, że wszystkie ważne wydarzenia związane z naszą dziedziną powinny znaleźć miejsce w tym opracowaniu.