PTN

 O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne powstało podczas założycielskiego I Zjazdu, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 10–11 września 1983 roku i był połączony z Konferencją naukową Sekcji Nefrologicznej Towarzystwa Internistów Polskich. Pomysłodawcą i motorem tego przedsięwzięcia był prof. Franciszek Kokot piastujący już wysokie funkcje w międzynarodowych gremiach nefrologicznych, który przekonał do tego wielu polskich nefrologów z prof. Kazimierzem Bączykiem, prof. Zenonem Szewczykiem i prof. Kazimierzem Trznadlem na czele. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był doc. Edmund Nartowicz. Prof. Tadeusz Orłowski z rekomendacji prof. Andrzeja Manitiusa został wybrany pierwszym Prezesem PTN.