Konsultant krajowy PTN

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE NEFROLOGII

ptnefro

Prof. dr hab. med. Ryszard Gellert

Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych

Studium Kliniczno-Dydaktyczne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Szpital Bielański

ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa

tel./faks: 22 5690 206

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

ptnefro

DOLNOŚLĄSKIE

Prof. dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego

Ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Tel: 71 733 25 01, fax: 071 733 25 09

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

ptnefro

KUJAWSKO-POMORSKIE

Prof. dr hab. Jacek Manitius

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego I Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

Tel./Fax: 052 585 40 30

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

ptnefro

ŁÓDZKIE

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

tel. 42 201 44 00 fax: 42 201 44 01

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

ptnefro

LUBELSKIE

Prof. dr hab. Wojciech Załuska

Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

Szpital Wojewódzki im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

al. Kraśnickie 100, 20-718 Lublin

tel. 81 537 46 97, fax: 81 537 47 14

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

ptnefro

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dr Grzegorz Gwóźdź

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

tel. 41 367 1301, fax: 41 345 06 23

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

LUBUSKIE

Dr hab. Ilona Idasiak-Piechocka

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrz\nych UM im. K. Marcinkowskiego

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel. 61 867 19 61 lub 61 869 13 25, fax: 61 869 16 88

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

 

 

MAŁOPOLSKIE

Vacat — procedura powołania w toku

PTNefro

PODKARPACKIE

dr n med. Marzena Janas

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina, Klinika Nefrologii, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów

Tel/fax 17 866 62 17

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

MAZOWIECKIE

Prof. dr hab. Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM

Instytut Transplantologii

Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Tel.: 022 502 12 32, Fax: 022 502 21 26

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

PODLASKIE

Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

Tel.: 85 740 94 58, fax 85 743 45 86

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

POMORSKIE

Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM

Ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

Tel.: 058 349 25 50, Tel./fax: 346 11 86

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

WARMINSKO-MAZURSKIE

lek. Norbert Kwella

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

tel. /89/ 67 09 180

email: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

ŚLĄSKIE

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Francuska 20/24, 41-027 Katowice

tel. 32 255 26 95 lub 32 255 32 57, fax: 32 202 99 33

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

OPOLSKIE

Dr med. Grażyna Bogdanowicz

Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Al. Witosa 26, 45-418 Opole

Tel.: 077 452 08 00, fax.: 077 452 08 11

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

WIELKOPOLSKIE

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Oko

Pracownia Immunopatologii Chorób Nerek i Zgodności Tkanek, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

tel. 61 869 13 41 lub 61 869 14 84

e-mail: Kliknij, aby zobaczyć adres email

PTNefro

ZACHODNIOPOMORSKIE

Prof. dr hab. med. Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, SPSK Nr 2

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

tel./fax: 91 466 11 96