Czasopisma PTNefro

okladka
Nefrologia i Dializoterapia Polska

Issued since 1997, Polish Nephrology and Dialysis is an official journal of the Polish Society of Nephrology.
The journal publishes original papers, reviews, statements and recommendations, letters to editor and case reports.
The first Editor-in-chief was Professor Władysław Sułowicz (1997-2019). Since 2020 Editor-in-chief of the journal is Professor Michał Nowicki.

Forum Nefrologiczne - Edukacja

Celem czasopisma edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych jest poszerzanie praktycznej wiedzy Czytelników z zakresu nefrologii i leczenia nerkozastępczego. Podstawowe działy czasopisma to: nefrologia kliniczna, hemodializa, dializa otrzewnowa, transplantologia, pielęgniarstwo nefrologiczne. Radę Naukową czasopisma tworzą wybitni specjaliści w dziedzinie nefrologii z wielu ośrodków w kraju.

Renal Disease and Transplantation Forum

"Renal Disease and Transplantation Forum" is a full text English, open access quarterly aimed at broadening practical knowledge and becoming modern platform of scientific exchange in the field of nephrology, transplantology and renal replacement therapy. The main sections of the journal include clinical nephrology, haemodialysis, peritoneal dialysis, transplantology and nephrological nursing. The Scientific Council consists of eminent specialists in the field of nephrology from many centres in the country.