Polski Rejestr Nefropatii Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Rada Naukowa Rejestru

Przewodniczący:

prof. Marian Klinger

Członkowie:

  •  Alicja Dębska-Ślizień
  •  Magdalena Durlik
  •  Agnieszka Hałoń
  •  Andrzej Oko
  •  Krzysztof Okoń
  •  Agnieszka Perkowska-Ptasińska
  •  Bolesław Rutkowski
  •  Małgorzata Wągrowska-Danielewicz
  •  Andrzej Więcek
  •  Władysław Sułowicz

Administrator Rejestru:

dr hab. Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny