Opublikowany: 23/04/2022

Zmarł prof. Stefan Angielski

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku zmarł wybitny polski uczony – Profesor Stefan Angielski, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Profesor Angielski urodził się w 1929 roku w Lubomlu na Wołyniu. W wieku 11 lat został wraz z rodziną deportowany na Syberię, a do Polski wrócił dopiero po zakończeniu II Wojny Światowej. W 1940 roku stracił ojca zamordowanego w Katyniu. Studia lekarskie na Akademii Lekarskiej w Gdańsku podjął w 1949 roku, a dyplom lekarza uzyskał w 1954 roku. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w okresie studiów w Zakładzie Chemii Fizjologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1958–1964 Stefan Angielski był adiunktem w Pracowni Biochemii Patologicznej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a następnie, w latach 1964–1999 — kierownikiem zorganizowanej przez siebie Pracowni, a potem Katedry i Zakładu Biochemii Klinicznej. Warto dodać, że
była to pierwsza w owym czasie tego typu jednostka w Polsce i jedna z nielicznych w świecie.

W 1958 roku Stefan Angielski uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Aminokwasy moczu bliźniąt jedno i dwujajowych”, a w 1963 roku — tytuł doktora habilitowanego za pracę „Działanie i przemiana kwasu maleinowego w nerce”. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1973 roku, a zwyczajnego — w 1980 roku. Profesor Angielski był autorem bądź współautorem ponad 250 prac naukowych, które cytowane były w literaturze światowej około 2000 razy. Był także redaktorem lub autorem rozdziałów w 12 podręcznikach z zakresu biochemii klinicznej, analityki laboratoryjnej, nefrologii i nadciśnienia tętniczego. Stefan Angielski sprawował także wysokie funkcje w międzynarodowych gremiach naukowych. W latach 1975–1980 był ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia ds. Genetyki, a w latach 1980–1991 — członkiem Zarządu International Society of Nephrology, będąc odpowiedzialnym na arenie międzynarodowej za dział metabolizmu nerek. W 1999 roku po przejściu na emeryturę, profesor został Kierownikiem Pracowni Nefrologii Komórkowej i Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Profesor Stefan Angielski pełnił także bardzo ważne stanowiska administracyjne na Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1970–1975 był Dyrektorem Instytutu Patologii, w latach 1975–1980. Prorektorem ds. Nauki, a w latach 1990–1993 Rektorem Uczelni. Profesor Angielski otrzymał został odznaczony m.in.  Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Odejście Profesora Stefana Angielskiego stanowi wielką stratę dla nauki polskiej, macierzystej Uczelni, a także dla Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

 

 

Opracowano na podstawie artykułu: Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część XXXII – Profesor Stefan Angielski autorstwa Janusza Ostrowskiego i Bolesława Rutkowskiego. Forum Nefrologiczne 2020, tom 13, nr 4: 238-243