Opublikowany: 24/03/2022

Zmarł prof. Marian Zembala

Nekrolog

W dniu 19 marca 2022 roku zmarł wybitny polski kardiochirurg i transplantolog, Profesor dr hab. med. Marian Zembala. Środowisko transplantologów i nefrologów z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o Jego odejściu.

Rodzinie Profesora przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Profesor Marian Zembala był jednym z najwybitniejszych polskich transplantologów. Był nie tylko znakomitym lekarzem, kardiochirurgiem, ale również naukowcem, nauczycielem akademickim, organizatorem ochrony zdrowia i  politykiem. Przez całe życie podkreślał, że dla lekarza najważniejsze jest to, aby służyć choremu.

Profesor Zembala zajmował się nie tylko transplantacją serca, w 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację płuca, a w 2001 roku również jako pierwszy w Polsce przeszczepił choremu jednoczasowo płuco i serce. Od 1993 r. był dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Profesor Marian Zembala był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, a w latach 1997–1999 jego Prezesem.

Był wieloletnim członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, Przewodniczącym Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, a także Konsultantem Krajowym w dziedzinie Kardiochirurgii. Owocem Jego zaangażowania społecznego i politycznego  było m.in. pełnienie funkcji radnego sejmiku śląskiego i mandatu posła na Sejm RP w 2015 r. Również w tym roku został powołany na urząd Ministra Zdrowia.

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne z głębokim smutkiem żegna Profesora Mariana Zembalę, współtwórcę polskiej transplantologii.

 

W imieniu Zarządu  Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Andrzej Oko
Prezes