Opublikowany: 24/02/2022

Rising Star of Polish Nephrology

Aktualnosci_985x69023.png

Szanowni Państwo!

W czerwcu 2022 r. w gościnnym Wrocławiu odbędzie się XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Zjazd, który jest okazją do wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych oraz do spotkania Kolegów z całego kraju to wielkie święto, dla nas, Nefrologów.

W tym roku wykłady Młodych Naukowców będą integralną częścią sesji naukowych Zjazdu i pojawią się w programie pod nazwą "Rising star of Polish nephrology".

Wykłady te muszą mieć charakter poglądowy, a więc nie może być to wyłącznie prezentacja wyników własnych badań lub prezentacja przypadku, jednak elementy doniesień własnych lub krótki opis przypadku na potrzeby prezentacji szerszego spojrzenia na omawiany temat jest możliwy. Czas trwania wykładu to 10 minut + 5 minut dyskusji.

Zgłoszony wykład musi wpisywać się tematycznie w jedną z sesji naukowych na Zjeździe:

  • Glomerulopatie pierwotne i wtórne - postępy w diagnostyce i terapii
  • Przeszczepianie nerek w dobie po pandemii
  • Leczenie nerkozastępcze - optymalizacja terapii
  • Zaburzenia gospodarki mineralnej w chorobach nerek 
  • Opieka interdyscyplinarna nad chorym ze schorzeniami nerek

Zgłoszenie musi składać się z:

1) propozycja wykładu (tytuł, streszczenie - max. 250 słów, wybór sesji naukowej),

2) CV z uwzględnieniem dokonań naukowych, szczególnie w dziedzinie zaproponowanego wykładu,

i powinno być wysłane do 11.03.2022 r. do godz. 23:59 na adres e-mail Kliknij, aby zobaczyć adres email. Uwaga: wykładowca nie może być starszy niż 38 lat w dniu wygłaszania wykładu.

Zgłoszenia będą zanonimizowane i oceniane przez zespół składający się z członków Zarządu Głównego PTN i Zarządu KMN. Do danej sesji może być zakwalifikowany maksymalnie jeden wykład typu "Rising star of Polish nephrology", jednocześnie w przypadku braku zgłoszeń o odpowiednio wysokim poziomie merytorycznym do danej sesji może nie zostać zakwalifikowany żaden wykład tego typu. 

Spośród osób, które zostaną zakwalifikowane i wygłoszą wykład w trakcie Zjazdu, zostanie wybrany najlepszy wykład przez Komisję, w której skład wejdą członkowie Zarządu PTN i Zarządu KMN. Wykładowca otrzyma nagrodę "Rising star of Polish nephrology 2022" oraz finansowanie dwuletniego członkostwa w European Renal Association. 


W razie jakichkolwiek prosimy o kontakt - Kliknij, aby zobaczyć adres email

Ewa Pawłowicz-Szlarska
Przewodnicząca Klubu Młodych Nefrologów
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne