Opublikowany: 23/01/2024

Zmarł prof. Zbylut Twardowski

kir

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 stycznia 2024 r. w wieku 90 lat zmarł
Profesor Zbylut TwardowskiCzłonek Honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Profesor Zbylut Twardowski był absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, pracownikiem II Kliniki Chorób Wewnętrznych tej uczelni, współtwórcą Ośrodka Sztucznej Nerki Szpitala Górniczego w Bytomiu, Kierownikiem Kliniki Nefrologii Akademii Medycznej w Lublinie, redaktorem założycielem czasopisma Hemodialysis International. Od 1983 roku do czasu przejścia na emeryturę pracował w Klinice Nefrologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Missouri, USA.

Profesor Zbylut Twardowski był naukowcem światowej sławy. Uzyskał 23 patenty z dziedziny hemodializy i dializy otrzewnowej, był autorem 400 prac naukowych. Wkład Profesora w rozwój leczenia nerkozastępczego w skali światowej jest nieoceniony.
 
Z wyrazami głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom,
 
Zarząd Główny PTN