Opublikowany: 25/01/2021

Zmarł prof. Franciszek Kokot

Zmarł prof. Franciszek Kokot

Kir

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne poniosło ogromną i niepowetowaną stratę. W dniu 24 stycznia br. w wieku 91 lat zmarł Profesor Franciszek Kokot, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, wybitny lekarz i uczony.

Profesor Kokot był pomysłodawcą i inicjatorem powołania naszego Towarzystwa i od 1989 roku pełnił przez trzy kadencje funkcję Prezesa Zarządu Głównego. Profesor Kokot wprowadził nasze Towarzystwo na międzynarodową arenę towarzystw nefrologicznych, a swoją działalnością dbał o jego prestiż i znaczenie. Zasiadał w znaczących gremiach nefrologicznych na świecie, pełnił wysokie funkcje w międzynarodowych towarzystwach naukowych. Wykształcił i wychował ogromną liczbę specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii, był promotorem blisko 80 doktoratów i opiekunem kilkudziesięciu habilitacji. Franciszek Kokot był autorem i współautorem przeszło 1400 prac naukowych. Należał także do wielu komitetów redakcyjnych znaczących czasopism międzynarodowych, takich jak m.in. „Kidney International”, „Nephron”, „Clinical Nephrology”, „Nephrology”, „Dialysis & Transplantation”. Profesor Kokot był członkiem bardzo wielu towarzystw naukowych w kraju i na świecie. Za swoje niebywałe osiągnięcia zawodowe, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Profesor otrzymał ogromną liczbę tytułów, nagród i odznaczeń. Należą do nich: medal Ludwika Pasteura przyznany przez Uniwersytet w Strasburgu, medal Jana Ewangelisty Purkyniego (Czechosłowacka Akademia Nauk), złoty medal Franza Volharda (Gesellschaft für Nephrologie), International Distinguished Medal (National Kidney Foundation), medal 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii i wiele innych wyróżnień uczelnianych oraz resortowych. Wielką wagę przywiązywał do otrzymanej z rąk Jana Pawła II godności Eques Ordinis Sancti Silvestrii Papae (członka Rycerskiego Zakonu Świętego Papieża Sylwestra). Był także doktorem honoris causa wielu uczelni w kraju i za granicą. Został uhonorowany również wieloma znaczącymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżami Wielkim, Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Franciszek Kokot to postać, której całe życie, nie tylko to naukowe, wywarło olbrzymie wrażenie i miało ogromny pozytywny wpływ na nas wszystkich. Bez wątpienia był osobą wybitną i wyjątkową, znaną ze swoich osiągnięć naukowych na niemal całym świecie. Jego znaczący wpływ na rozwój interny, endokrynologii, a zwłaszcza nefrologii zaznaczył się wyraźnie w całej medycynie.

Żegnamy Go z wielkim żalem i smutkiem.

Zarząd Główny PTN

Szersze opracowanie dotyczące życiorysu i osiągnięć Profesora Franciszka Kokota znajduje się w Forum Nefrologicznym 2019, tom 12, nr 4.