Opublikowany: 17/02/2023

Zapraszamy do udziału w Konferencji hybrydowej DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2023/ RARE DISEASE DAY 2023

IV DCR

KONFERENCJA HYBRYDOWA

DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2023/RARE DISEASE DAY 2023

Łódź, 25 lutego 2023 r.

 

Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich  obchodzony jest na całym świecie ostatniego dnia lutego. Pierwsze obchody zorganizowano w Kanadzie 29 lutego 2008 roku. Wybór tego dnia jest także symboliczny ponieważ 29 lutego przypada raz na 4 lata.

Dzień ten to także dobra okazja do rozmów i podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej chorób rzadkich oraz podkreślaniu, że choroby rzadkie nie są wcale takie rzadkie, bo dotykają 6–8% populacji każdego kraju. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia[1] „W ślad za definicją chorób rzadkich zalecaną w Unii Europejskiej schorzenie uznaje się w Polsce za chorobę rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Uwzględniając polskie dane demograficzne* okazuje się, że na choroby rzadkie w Polsce cierpi od 2,3–3 mln osób”.

W związku z tym, że choroby rzadkie stanowią istotne wyzwanie opieki zdrowotnej, 25 lutego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Auli Zachodniej (wejście B) odbędzie się konferencja medyczna IV Dzień Chorób Rzadkich.

W spotkaniu wezmą udział wybitni specjaliści różnych specjalizacji medycznych i będą prezentowali swoje doniesienia w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich.

Na konferencję zapraszamy lekarzy wszystkich specjalizacji, a w szczególności: kardiologów, nefrologów, reumatologów, neurologów, dermatologów, pulmonologów, ortopedów. Podczas konferencji odbędzie się także debata na temat Poprawy Dostępu do Technologii Lekowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja.

Więcej informacji na WWW: https://dzienchorobrzadkich.viamedica.pl/

 

 

[1] Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/choroby-rzadkie z dn. 13.02.2023