Opublikowany: 04/08/2023

"Nefrologia i Dializoterapia Polska" z punktacją MEiN

PTNefro_aktualnosci

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Nefrologia i Dializoterapia Polska" ponownie, po kilku latach nieobecności na liście, zostało ujęte w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 17 lipca 2023 r.
Czasopismo otrzymało 40 punktów. Zapraszamy do publikowania w NDP.