Opublikowany: 01/03/2021

Nefrologia i Dializoterapia Polska

Nefrologia i Dializoterapia Polska

PTNefro_aktualnosci

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów do publikacji w czasopiśmie "Nefrologia i Dializoterapia Polska". Do publikacji mogą być zgłaszane prace oryginalne, poglądowe oraz opisy przypadków. Więcej informacji, w tym zasady ogłaszania prac znajdziecie Państwo na stronie internetowej nefroldialpol.pl.