Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • » PTN
  • » Konsultanci

Konsultant krajowy

KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE NEFROLOGII

Prof. dr hab.med Marian Klinger

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul.Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail:

LISTA KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH

DOLNOŚLĄSKIE

Dr hab. n. med. Prof. nadzw. Magdalena Krajewska

Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej UM

Ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Tel: 071 733 25 51 (25- 50 sekr.), fax: 071 733 25 09

e-mail:

   

KUJAWSKO-POMORSKIE

Prof. dr hab. Jacek Manitius

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego I Chorób Wewnętrznych UM

Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094

Tel./Fax: 052 585 40 30

e-mail:

   

ŁÓDZKIE

Prof. dr hab. Michał Nowicki

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek UM

Ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

Tel.: 042 677 67 09

e-mail:

   

LUBELSKIE

Prof. dr hab. Wojciech Załuska

Klinika Nefrologii UM

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

Ul. Dr K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

Tel./Fax: 081 742 53 34

e-mail:

   

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dr med. Krzysztof Bidas

Oddział Nefrologii

Wojewódzki Szpital Zespolony

Ul. Grunwaldzka 45, 25-735 Kielce

Tel/Fax: 041 367 12 23

e-mail:

   

LUBUSKIE

Dr hab. Ilona Idasiak-Piechocka

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrz\nych UM

Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel.: 061 869 13 41

e-mail:

   

MALOPOLSKIE

W opiniowaniu

   

PODKARPACKIE

Prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej-Centralny Szpital Weteranów

Ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Tel/fax 42 639 37 50,

e-mail:

   

MAZOWIECKIE

Prof. dr hab. Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii WUM

Instytut Transplantologii

Ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

Tel.: 022 502 12 32, Fax: 022 502 21 26

e-mail:

   

PODLASKIE

Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

Tel.: 85 740 94 58, fax 85 743 45 86

e-mail:

   

POMORSKIE

Prof. dr hab. Alicja Dębska-Ślizień

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM

Ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Tel.: 058 349 25 50, Tel./fax: 346 11 86

e-mail:

   

WARMINSKO-MAZURSKIE

Wakat

   

ŚLĄSKIE

Prof. dr hab. Andrzej Więcek

Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śl.UM

Ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Tel: 032 255 26 95, Tel./Fax: 255 37 26

e-mail:

   

OPOLSKIE

Dr med. Grażyna Bogdanowicz

Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Al. Witosa 26, 45-418 Opole

Tel.: 077 452 08 01, fax.: 077 452 08 11

e-mail:

   

WIELKOPOLSKIE

Prof. dr hab. Andrzej Oko

Klinika Nefrologii I Endokrynologii UM

Ul. Przbyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Tel.: 061 869 17 00, Tel./Fax.: 869 16 88

e-mail:

   

ZACHODNIOPOMORSKIE

Wakat